دانلود ضمیمه کلیک 555 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 555 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 555 | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن هستند تا از اخبار فناوری روز با […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 49 بازدید
تاریخ انتشار: 24 بهمن 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی

دانلود ضمیمه کلیک 554 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 554 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 554 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 52 بازدید
تاریخ انتشار: 12 بهمن 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، کامپیوتر و IT

دانلود ضمیمه کلیک 552 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 552 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 552 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 36 بازدید
تاریخ انتشار: 28 دی 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی

دانلود ضمیمه کلیک 551 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

| ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 551 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن هستند تا از اخبار فناوری روز با […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 36 بازدید
تاریخ انتشار: 21 دی 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران

دانلود ضمیمه کلیک 548 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 548 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 548 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 44 بازدید
تاریخ انتشار: 30 آذر 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی

دانلود ضمیمه کلیک 546 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 546 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 546 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 47 بازدید
تاریخ انتشار: 15 آذر 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، علم

دانلود ضمیمه کلیک 545 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 545 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 545 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 116 بازدید
تاریخ انتشار: 9 آذر 1394
ادامه مطلب
دانلود ضمیمه کلیک 543 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 543 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 543 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک 543 هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 45 بازدید
تاریخ انتشار: 24 آبان 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی

دانلود ضمیمه کلیک 542 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک 542 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم 542 | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک 542 هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 84 بازدید
تاریخ انتشار: 18 آبان 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی

دانلود ضمیمه کلیک 540 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک ۵۴۰ فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم ۵۴۰ | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک ۵۴۰ هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن هستند […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 93 بازدید
تاریخ انتشار: 4 آبان 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی ، گوشی

دانلود ضمیمه کلیک ۵۳6 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

دانلود ضمیمه کلیک ۵۳۶ فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم ۵۳۶ | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک ۵۳۶ هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 35 بازدید
تاریخ انتشار: 6 مهر 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، بازی ها ، تکنولوژی ، علم

دانلود ضمیمه کلیک 535 فناوری اطلاعات روزنامه جام جم

 دانلود ضمیمه کلیک ۵۳۵ فناوری اطلاعات روزنامه جام جم | ضمیمه کلیک روزنامه جام جم | | دانلود با لینک مستقیم با فرمت PDF | ضمیمه کلیک ۵۳۵ هر هفته یکشنبه در روزنامه جام جم منشر میشود که آخرین اخبار فناوری و تکنولوژی هفته گذشته را ارائه می دهد. این ضمیمه های هفتگی طرفداران زیادی نیز دارد که مشتاقانه منتظر آن هستند […]

نظرات: 0 نظر
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 100 بازدید
تاریخ انتشار: 30 شهریور 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران ، تکنولوژی ، علم

رهبری، روحانی، ظریف متشکریم…!

بعد از گذشت ۱۲ سال از مذاکرات ایران و ۱+۵ با هدایت رهبر معظم انقلاب و با تدابیر دولت و تلاش های مجدانه و خستگی ناپذیر وزیر امور خارجه و اعضای تیم هسته ای در نهایت توافق جامع هسته ای حاصل شد.

نظرات: 1
نویسنده: علیرضا غلامی
بازدید: 102 بازدید
تاریخ انتشار: 23 تیر 1394
ادامه مطلب
دسته‌بندی:

اخبار ، ایران