×

نرم افزار طراحی و چاپ و نش...

QuarkXPress نرم افزاری پرکاربرد برای روزنامه ها ، مجلات ، حروف چین ها ، طراحان و … می باشد. شما ...

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!