دانلود بازی Getting Over It with Bennett Foddy برای PC

دانلود بازی Getting Over It with Bennett Foddy برای PC بازی Getting Over It with Bennett Foddy توسط شرکت Bennett Foddy در ساخته شده است و در تاریخ 6 دسامبر2017 منتشر شده است. شعار بازی به این صورت می باشد” بازی برای کسانی است که سبب آزار آن ها شود”. از روی شعار می توان فهمید که بازی کمی سخت خواهد بود . این […]

نظرات: 0 نظر
بازدید: 207 بازدید
تاریخ انتشار: 31 فروردین 1397
ادامه مطلب